Zgłoszenie - 16 Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Daj szansę marzeniom!

 

Twoją pasją jest śpiew? Marzysz o występie przed wielotysięczną publicznością z największymi gwiazdami polskiej piosenki? Jeśli tak - jesteś we właściwym miejscu.

Tutaj czeka na Ciebie muzyczna przygoda życia.

Wyślij do nas zgłoszenie.

 

 

W naszym konkursie liczą się tylko głos, talent oraz osobowość sceniczna. Masz szansę wygrać nawet 24 tys. zł.

Kamil Czeszel zwyciężył podczas „Debiutów” Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Aleksandra Nykiel opuszczała opolski amfiteatr z Nagrodą Publiczności, a Ania Dąbrowska wygrała telewizyjne show „The Voice Kids”. Wokalistów tych łączy jedno: kiedyś wysyłali zgłoszenie do Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zaśpiewali i wygrali.

 

 

Przekonaj się, że warto.
Daj szansę marzeniom.
Wypełnij formularz.

 

 

Dowiedz się więcej o Festiwalu Zaczarowanej Piosenki: www.zaczarowana.pl

 

Masz pytania:
e-mail: biuro.festiwalowe@zaczarowana.pl
tel. 661 827 079

 

KARTA ZGŁOSZENIA

do 16. FESTIWALU ZACZAROWANEJ PIOSENKI

Dane uczestnika
Dane przedstawiciela prawnego (RODZIC LUB OPIEKUN)
Oświadczenie
zwanym „Konkursem”, organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Telewizję Polską SA oraz Narodowe Centrum Kultury, zwanych dalej łącznie Organizatorami. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję określone w nim warunki uczestnictwa.
w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 2021 r., organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Telewizję Polską SA oraz Narodowe Centrum Kultury, zwanym „Konkursem”.
Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za zgłoszonego Uczestnika przez cały okres trwania Konkursu, a także w czasie dojazdów do miejsc jego odbywania.
Organizatorów Konkursu mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, artystycznych wykonań, w dowolnej formie oraz oprawie graficznej, zarówno w całości, jak i w części, a także w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wizerunkami oraz elementami graficznymi i formami graficzno-przestrzennymi oraz w postaci zbiorów wizerunków i innych form, dla celów związanych z Konkursem, jak również ze statutową działalnością fundacji oraz dla celów fundacji. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności uprawnienie do utrwalania i nadawania przez Telewizję Polską SA przebiegu Konkursu i jego fragmentów. Przekazuję autorskie prawa majątkowe i pokrewne oraz zezwalam na wykonywanie praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji, tym, o których mowa w artykule 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – do przekazanego utworu stanowiącego Materiał Zgłoszeniowy celem nadania telewizyjnego oraz w celach informacyjnych. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu zwalniam Organizatorów z odpowiedzialności wobec osób trzecich. Egzemplarz przekazanego nośnika staje się własnością Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z chwilą przekazania. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodpłatnie.
Organizatorów Konkursu wizerunku, głosu, wypowiedzi, artystycznych wykonań Uczestnika, w dowolnej formie oraz oprawie graficznej, zarówno w całości, jak i w części, a także w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wizerunkami oraz elementami graficznymi i formami graficzno-przestrzennymi oraz w postaci zbiorów wizerunków i innych form, dla celów związanych z Konkursem, jak również ze statutową działalnością fundacji oraz dla celów fundacji. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności uprawnienie do utrwalania i nadawania przez Telewizję Polską SA przebiegu Konkursu i jego fragmentów. Przekazuję autorskie prawa majątkowe i pokrewne oraz zezwalam na wykonywanie praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji, tym, o których mowa w artykule 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – do przekazanego utworu stanowiącego Materiał Zgłoszeniowy celem nadania telewizyjnego oraz w celach informacyjnych. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu zwalniam Organizatorów z odpowiedzialności wobec osób trzecich. Egzemplarz przekazanego nośnika staje się własnością Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z chwilą przekazania. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodpłatnie.
Informacje o uczestniku

Ta część formularza pozwoli nam dowiedzieć się o Tobie więcej. Wypełnij go z uwagą. Pamiętaj, to od Ciebie zależy, jak wiele informacji na Twój temat pozna jury kwalifikacyjne. Te informacje pomagają nam również w przygotowaniu opisu sylwetek półfinalistów do materiałów promocyjnych projektu.

Opowiedz nam więcej o sobie
Załączniki
Pliki muszą mieć mniej niż 350 MB.
Dozwolone typy plików: avi mov mp4 wmv.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png pdf doc docx odp ods.
Zgody
jako administratora danych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia dwuetapowego procesu naboru uczestników Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 2021 oraz organizacji koncertu finałowego.
oraz że posiadam wiedzę, iż przekazanie fałszywych danych pociąga za sobą odpowiedzialność karną, a tym samym jest jednoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.